ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική Συμβουλευτική

Στην ατομική συμβουλευτική ο ενδιαφερόμενος εστιάζει σε προσωπικές δυσκολίες, ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα οποία συζητά με τον σύμβουλο σε ένα πλαίσιο ενσυναίσθησης, κατανόησης και αποδοχής που δημιουργείται μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Μέσα από τη διαδικασία αυτή επεξεργάζεται τα στοιχεία που συνθέτουν το ζήτημα που τον απασχολεί και σε συνεργασία με το σύμβουλο οδηγείται στη διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του.

Η συνεδρία της ατομικής συμβουλευτικής διαρκεί 50’ και συνήθως γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Ο αριθμός των συνεδριών ποικίλει ανάλογα με το ζήτημα που ο ενδιαφερόμενος αντιμετωπίζει και την πρόοδο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Ομαδική Συμβουλευτική

Στην ομαδική συμβουλευτική το ζητούμενο - όπως και στην ατομική - είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων και δυσκολιών που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν στην πορεία της ζωής τους. Εδώ οι συνεδρίες γίνονται μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων που έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους (στάσεις, αξίες, προβληματισμοί) και της συμβούλου που συντονίζει. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ενταχθούν σε ομάδα εφόσον έχουν δουλέψει καταρχάς ατομικά και έχει συν-αποφασιστεί ότι είναι έτοιμοι να δουλέψουν σε ομαδικό πλαίσιο, αλληλοεπιδρώντας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Η συνεδρία της ομαδικής συμβουλευτικής διαρκεί 2 ώρες και ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαίνεται μεταξύ 6-8 ατόμων. Στις ομάδες τα θέματα συζήτησης στην κάθε συνεδρία δεν είναι προκαθορισμένα αλλά ανακύπτουν από τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Συμβουλευτική Ζεύγους

Στη συμβουλευτική ζεύγους η συνεδρία γίνεται μεταξύ της συμβούλου και του ενδιαφερόμενου ζευγαριού το οποίο συνήθως απευθύνεται σε σύμβουλο λόγω ζητημάτων που έχουν προκύψει στη μεταξύ τους σχέση. Μέσα από τις συνεδρίες, το ζεύγος μπορεί να αναγνωρίσει και να βοηθηθεί σε ζητήματα που σχετίζονται με την μεταξύ τους επικοινωνία, το ρόλο του καθένα ως σύντροφος αλλά και ως γονιός και να διερευνήσει σε συνεργασία με τη σύμβουλο τρόπους βελτίωσης της δυαδικής σχέσης.

Η συνεδρίες της συμβουλευτικής ζεύγους διαρκούν 1,5 ώρα και συνήθως πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Συμβουλευτική Oικογένειας

Η συμβουλευτική οικογένειας μπορεί να λάβει χώρα είτε στο πλαίσιο γενικών ζητημάτων που ανακύπτουν εντός της οικογένειας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της και την ενίσχυση και ενδυνάμωση του ρόλου των μελών της, είτε στο πλαίσιο ειδικών ζητημάτων όπως για παράδειγμα, διαζύγιο, ασθένειες, πένθος κ.α. που απαιτούν ειδική διαχείριση από μέρος τους. Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ των μελών της οικογένειας και τη σύμβουλο.

Η συνεδρίες συμβουλευτικής οικογένειας έχουν διάρκεια 1,5 ώρας και συνήθως πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Επαγγελματική Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επαγγελματική συμβουλευτική στοχεύει αφενός στην υποστήριξη του ατόμου προκειμένου να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει, αφετέρου στην παροχή βοήθειας από μέρους του συμβούλου για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την εργασία και το επάγγελμα του. Απευθύνεται σε εφήβους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση των επιλογών και των κλίσεων τους και την καθοδήγηση τους ως προς την επιλογή επαγγέλματος αλλά και ενήλικες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ζητήματα που σχετίζονται με την καριέρα τους ή που απλά στοχεύουν σε επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Οι συνεδρίες στην περίπτωση της επαγγελματικής συμβουλευτικής μπορεί να γίνονται ατομικά αλλά και σε ομάδες κατά περίπτωση (π.χ ψυχο-εκπαιδευτικές ομάδες επαγγελματικού προσανατολισμού) και η διάρκεια τους ποικίλει ανάλογα. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών γίνεται χρήση διαφόρων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων που βοηθούν τον ενδιαφερόμενο σε επίπεδο διερεύνησης (π.χ. ενδιαφερόντων) και αξιολόγησης να εκπληρώσει τον στόχο που έχει θέσει για τη συμβουλευτική διαδικασία.

Ψυχο - Εκπαιδευτικά - Εργαστήρια Γονέων

Τα ψυχο-εκπαιδευτικά εργαστήρια απευθύνονται σε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών που ενδιαφέρονται να ενδυναμωθούν ως προς γονεϊκό τους ρόλο και να αντιμετωπίσουν τις σχετικές δυσκολίες που απορρέουν από αυτόν. Μέσα από τη συμμετοχή σε αυτά, οι γονείς αλληλοϋποστηρίζονται και επιμορφώνονται, ενώ παράλληλα κατανοούν τις αλλαγές του ρόλου τους και μαθαίνουν να προσαρμόζονται στις διαρκείς και απαιτητικές ανάγκες της γονεϊκότητας.

Η συχνότητα των εργαστηρίων είναι 2 φορές το μήνα ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεταξύ 6-8 ατόμων. Σε περιπτώσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υπάρχει η δυνατότητα εξειδίκευσης των εργαστηρίων στις εκάστοτε ανάγκες.

Συμβουλευτική Κατ' Οίκον

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής κατ’οίκον εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να μετακινηθεί στο γραφείο για ποικίλους λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.

Εξ’ Αποστάσεως Συμβουλευτική

Παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής εξ αποστάσεως μέσω skype ή τηλεφώνου προκειμένου να συζητήσετε τα ζητήματα που σας απασχολούν. Για τη χρήση Skype θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο Internet, καθώς και λογαριασμός στο Skype.

Οι εξ αποστάσεως συνεδρίες είναι διάρκειας 50′ ενώ θα πρέπει να κλείσετε τηλεφωνικά ραντεβού σε ημέρα και ώρα που η σύμβουλος είναι διαθέσιμη. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής η αμοιβή της συμβούλου θα πρέπει να προκαταβληθεί. Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μου.

Σεμινάρια

Κατόπιν συνεννόησης υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης και εκπαίδευσης (σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια, ψυχο-εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικές εκδηλώσεις κ.α.) σε αντικείμενα σχετικά με την ψυχολογία και τη συμβουλευτική προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης ή του φορέα σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.