ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι είναι η Συμβουλευτική;

Η συμβουλευτική είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που στοχεύει στην προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας των ανθρώπων και την επίλυση ατομικών, διαπροσωπικών και οικογενειακών ζητημάτων που προκύπτουν εξαιτίας εξωγενών περιβαλλοντικών επιδράσεων ή/και εσωτερικών συγκρούσεων.

Το πλήθος των κοινωνικών προβλημάτων, η αποδυνάμωση σημαντικών κοινωνικών θεσμών,  οι συνεχείς κρίσεις που βιώνουμε ως κοινωνία και οι προκλήσεις που τις συνοδεύουν, έχουν κάνει τη συμβουλευτική αναγκαία για το σύνολο των ανθρώπων.
Τις περισσότερες φορές στη ζωή, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το πλήθος δυσκολιών και τις αντιξοότητες με τις οποίες κατά καιρούς όλοι μας ερχόμαστε αντιμέτωποι. Όμως σε όλους μας τυχαίνει σε κάποιες στιγμές στην πορεία της ζωής μας, τα δικά μας μέσα να μην επαρκούν να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, ένα απωθήσουμε ένα φόβο ή να επιλύσουμε κάποιο δίλλημα. Εδώ ακριβώς είναι η στιγμή που η συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να επεξεργαστεί αυτά που τον απασχολούν και να τον βοηθήσει να βρει την δική του λύση.

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, ο σύμβουλος με ειλικρίνεια, ενσυναίσθηση, σεβασμό και δίχως κριτική διάθεση θα σας ακούσει και θα επικεντρωθεί στο πως θα σταθεί σύμμαχος σας, προκειμένου να λύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ζήτημα που σας δυσκολεύει.

Ποιος χρειάζεται Συμβουλευτική;

Η συμβουλευτική απευθύνεται στον κάθε έναν από εμάς που ενδιαφέρεται να αποκτήσει αυτογνωσία και να συντονίσει καλύτερα τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις πράξεις του.

Σε ένα πιο γενικό επίπεδο στόχος της συμβουλευτικής είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο να ζήσει μια πληρέστερη ζωή ξεπερνώντας τις κατά τόπους δυσκολίες, έχοντας εμπιστοσύνη στις προσωπικές του δεξιότητες και την ατομική του αξία. Με βάση το παραπάνω, η συμβουλευτική απευθύνεται σε κάθε έναν από εμάς που ενδιαφέρεται για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεραπευτικό πλαίσιο αναφέρεται σε κάποιους βασικούς κανόνες και το πλαίσιο που συνολικά διέπει τη συμβουλευτική διαδικασία.

. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στο γραφείο της συμβούλου εκτός και αν έχει γίνει ειδική συνεννόηση για κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως συμβουλευτική.
. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι καθορισμένη και ποικίλλει ανάλογα με το είδος της συμβουλευτικής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:Ατομική Συμβουλευτική

50 λεπτά

Ομαδική Συμβουλευτική

2 ώρες

Συμβουλευτική Ζεύγους

1,5 ώρα            

Συμβουλευτική Οικογένειας

1,5 ώρα            

. Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας δεν είναι προκαθορισμένη όπως επίσης και ο αριθμός των συνέδριών, ο οποίος δεν μπορεί να προ-αποφασιστεί εξ αρχής, καθώς ο κάθε συμβουλευμένος θέτει διαφορετικά αιτήματα και στόχους, ενώ ο ρυθμός προόδου στην κάθε περίπτωση, επίσης ποικίλλει.

. Η συμβουλευτική διαδικασία έχει αρχή, μέση και τέλος. Σε περίπτωση που αποφασίσετε τη ξαφνική διακοπή της πριν την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, κρίνεται χρήσιμο να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον συνεδρία για το κλείσιμο της διαδικασίας.

. Η συμβουλευτική διαδικασία διέπεται από το επαγγελματικό απόρρητο μέσα από το οποίο εξασφαλίζεται η πλήρης εχεμύθεια. Λύση της υποχρέωσης για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο ψυχολόγος έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι κινδυνεύει η ζωή (ασφάλεια) του πελάτη του ή η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, η ανακοίνωση γίνεται μόνο σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς (οικείους, κηδεμόνα, δικαιοσύνη).

. Για την καλύτερη πορεία της συμβουλευτικής διαδικασίας κρίνεται χρήσιμο να επιδεικνύεται συνέπεια ως προς τη διαδικασία. Είναι σημαντικό να προσέρχεστε 5’ πριν την καθορισμένη ώρα του ραντεβού και να μην καθυστερείτε καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου της συνεδρίας. Είναι επίσης δόκιμο να μην προσέρχεστε πολύ νωρίτερα καθώς δεν υπάρχει χώρος αναμονής.

. Σε περίπτωση ανάγκης ακύρωσης του ραντεβού, εάν υπάρχει η δυνατότητα θα πρέπει η σύμβουλος να ειδοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν.

. Η αμοιβή της συμβούλου για την κάθε συνεδρία καθορίζεται στην πρώτη μας συνάντηση και καταβάλλεται στο τέλος κάθε συνεδρίας.

. Με την έναρξη της συμβουλευτικής συζητάμε και συναποδεχόμαστε από κοινού ένα συγκεκριμένο «θεραπευτικό συμβόλαιο» το οποίο περιλαμβάνει τις παραπάνω δεσμεύσεις η/και κάποιες επιπλέον που αφορούν συγκεκριμένα το κάθε είδος συμβουλευτικής και είναι απαραίτητο να τηρηθούν από όλες τις πλευρές.

Κώδικας Δεοντολογίας για τους Επαγγελματίες Ψυχολόγους

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελαματιών Ψυχολόγων Μετά- Κώδικας Ηθικής

Καταστατικός Χάρτης Επαγγελματικής Ηθικής για τους Ψυχολόγους