υπηρεσιεσ

Ατομική Θεραπεία

Στην ατομική θεραπεία ο ενδιαφερόμενος εστιάζει σε προσωπικές δυσκολίες, ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα οποία συζητά με την θεραπεύτρια σε ένα πλαίσιο ενσυναίσθησης, κατανόησης και αποδοχής που δημιουργείται μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, επεξεργάζεται τα στοιχεία που συνθέτουν το ζήτημα που τον απασχολεί και σε συνεργασία με τη θεραπεύτρια οδηγείται στη διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του.

Η ατομική συνεδρία διαρκεί 50’ και γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Ο αριθμός των συνεδριών ποικίλει ανάλογα με το ζήτημα που ο ενδιαφερόμενος αντιμετωπίζει και την πρόοδο της θεραπευτικής διαδικασίας.

Ομαδική Θεραπεία

Στην ομαδική θεραπεία το ζητούμενο – όπως και στην ατομική – είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν στην πορεία της ζωής τους. Εδώ οι συνεδρίες γίνονται μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων και της θεραπεύτριας που συντονίζει. Οι ενδιαφερόμενοι, δύναται να ενταχθούν σε ομάδα εφόσον έχουν δουλέψει καταρχάς ατομικά και έχει συν-αποφασιστεί ότι είναι έτοιμοι να δουλέψουν σε ομαδικό πλαίσιο, αλληλοεπιδρώντας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
Στις ομάδες, η διάρκεια, τα θέματα συζήτησης ή η δομή της θεραπείας, δύναται να είναι καθορισμένα εξ’ αρχής, ή να αναδύονται από τις ανάγκες των συμμετεχόντων (ανάλογα με το σκοπό και το ρόλο της ομάδας).

Η συνεδρία της ομαδικής θεραπείας διαρκεί 1,5 έως 2 ώρες (ανάλογα με το σκοπό και το ρόλο της ομάδας) και ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαίνεται μεταξύ 5-10 ατόμων.

Θεραπεία Ζεύγους

Στη θεραπεία ζεύγους, η συνεδρία γίνεται μεταξύ της θεραπεύτριας και του ενδιαφερόμενου ζευγαριού το οποίο συνήθως απευθύνεται σε ειδικό λόγω δυσκολιών που έχουν προκύψει στη μεταξύ τους σχέση, ή/και επειδή βρίσκονται σε κάποια φυσιολογική εξελικτική φάση της σχέσης τους, όπου κάτι τους προβληματίζει ή χρειάζονται την υποστήριξη ειδικού (εγκυμοσύνη, γονεϊκότητα κα). Μέσα από τις συνεδρίες, το ζεύγος μπορεί να αναγνωρίσει και να βοηθηθεί σε ζητήματα που σχετίζονται με την μεταξύ τους επικοινωνία, το ρόλο του καθένα ως συντρόφου αλλά και ως γονέα και να διερευνήσει σε συνεργασία με τη θεραπεύτρια τρόπους βελτίωσης της δυαδικής σχέσης.

Οι συνεδρίες ζεύγους διαρκούν 1,5 ώρα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Θεραπεία Οικογένειας

Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να λάβει χώρα είτε με στόχο τη διαχείριση κάποιας δυσκολίας ενός μέλους, στο πλαίσιο γενικών ζητημάτων που ανακύπτουν εντός της οικογένειας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της και την ενίσχυση και ενδυνάμωση του ρόλου των μελών της, ή/και στο πλαίσιο ειδικών ζητημάτων που δύναται να ανακύψουν, όπως για παράδειγμα, διαζύγιο, ασθένειες, πένθος κ.α. που απαιτούν ειδική διαχείριση. Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ κάποιων ή/και όλων των μελών της οικογένειας και της θεραπεύτριας.

Οι οικογενειακές συνεδρίες έχουν διάρκεια 1,5 ώρας και συνήθως πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η επαγγελματική συμβουλευτική στοχεύει αφενός στην υποστήριξη του ατόμου προκειμένου να επιλέξει επάγγελμα, αφετέρου στην παροχή βοήθειας από μέρους του συμβούλου για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την εργασία και το επάγγελμα του. Απευθύνεται σε εφήβους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση των επιλογών και των κλίσεων τους και την καθοδήγηση τους ως προς την επιλογή επαγγέλματος αλλά και ενήλικες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ζητήματα που σχετίζονται με την καριέρα τους ή που απλά στοχεύουν σε επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Οι συνεδρίες στην περίπτωση της επαγγελματικής συμβουλευτικής μπορεί να γίνονται ατομικά αλλά και σε ομάδες κατά περίπτωση και η διάρκεια τους ποικίλει ανάλογα. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών γίνεται χρήση διαφόρων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων που βοηθούν τον ενδιαφερόμενο σε επίπεδο διερεύνησης (π.χ. ενδιαφερόντων) και αξιολόγησης να εκπληρώσει τον στόχο που έχει θέσει για τη συμβουλευτική διαδικασία.

Ψυχο-Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Τα ψυχο-εκπαιδευτικά εργαστήρια απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών που έχουν κάτι κοινό (πχ γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς κα) που ενδιαφέρονται να ενδυναμωθούν ή/και να διαχειριστούν ζητήματα που σχετίζονται με το ρόλο τους ή την ιδιότητα τους. Μέσα από τη συμμετοχή σε αυτά, οι ενδιαφερόμενοι αλληλοϋποστηρίζονται και επιμορφώνονται, ενώ παράλληλα κατανοούν περισσότερο ουσιαστικά τις ανάγκες του ρόλου τους και μαθαίνουν να προσαρμόζονται στις διαρκείς και απαιτητικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Η συχνότητα των εργαστηρίων είναι 2 φορές το μήνα ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεταξύ 5-10 ατόμων.

Θεραπεία Κατ’Οίκον

Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης, υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ατομικής θεραπείας κατ’οίκον εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να μετακινηθεί στο γραφείο για ποικίλους λόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.

Διαδικτυακή Θεραπεία

Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών εξ’ αποστάσεως μέσω skype, viber ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας κατά κύριο λόγο για ατομικές συνεδρίες σε ενδιαφερόμενους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε χώρες του εξωτερικού κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρόσβαση στο Internet, καθώς και η δυνατότητα χρήσης των σχετικών εφαρμογών (skype, viber, zoom κα).

Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μου.

Οι εξ αποστάσεως συνεδρίες είναι διάρκειας 50′ ενώ θα πρέπει να κλείσετε τηλεφωνικά ραντεβού σε ημέρα και ώρα που η θεραπεύτρια είναι διαθέσιμη. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως συνεδρίας η αμοιβή της θεραπεύτριας θα πρέπει να προκαταβληθεί.

Σεμινάρια

Κατόπιν συνεννόησης, υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης και εκπαίδευσης (σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια, ψυχο-εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικές εκδηλώσεις κ.α.) σε αντικείμενα σχετικά με την ψυχολογία και τη συμβουλευτική προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης ή του φορέα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.