Βασιλού Ευδοκία

Ψυχολόγος (M.sc. Συμβουλευτικής)

Συστημική - Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια

Η Βασιλού Ευδοκία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Ξεκίνησε τις σπουδές της στην ψυχολογία το 2002 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), από όπου και αποφοίτησε το 2006.
Το 2011 συνέχισε τις σπουδές της στη συμβουλευτική και συγκεκριμένα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Συμβουλευτική στην Ειδική αγωγή, την εκπαίδευση και την υγεία» του τμήματος ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από όπου και αποφοίτησε το 2014.
Το 2022 ολοκλήρωσε την τετραετή της εκπαίδευση στη συστημική – οικογενειακή ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας ΝΗΜΑ.

Από το 2021 είναι συνεργάτιδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχοντας τις υπηρεσίες της ως ψυχολόγος, σε φοιτητές μέσω του Κέντρου συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης του ιδρύματος (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ).

Τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται με ενήλικες, εφήβους και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες παρέχοντας ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορα πλαίσια, ενώ έχει ενεργή ερευνητική και επιστημονική δράση συμμετέχοντας σε συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα/δράσεις και δημοσιεύοντας επιστημονικά άρθρα.
Η εργασιακή της εμπειρία ξεκίνησε το 2006 που ως πρακτικά ασκούμενη εργάστηκε στο ειδικό δημοτικό σχολείο για παιδιά με αυτισμό Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως συνοδός σε κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά με αναπηρία, όντας φοιτήτρια.

Στη συνέχεια, τα έτη 2007 – 2008 συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Πειραιά για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αρτεμις» στο πλαίσιο του Κ.Π. EQUAL για τη δράση «Δίκτυο Κέντρων Στήριξης για την ισότητα των φύλων στις ένοπλες δυνάμεις». Μέσα από τη δράση αυτή παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες εργαζόμενες στις ένοπλες δυνάμεις με έμφαση σε θέματα ισότητας και ήταν υπεύθυνη του κέντρου στήριξης Βόλου.

Από το 2008 έως το 2018 υπήρξε μόνιμη συνεργάτης πιστοποιημένου κέντρου δια βίου μάθησης στο Βόλο, συντονίζοντας δράσεις κατάρτισης και παρέχοντας υπηρεσίες συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων έργων, με στόχο την ένταξη/επανένταξη ανέργων, μακροχρόνια ανέργων και ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στην αγορά εργασίας.

Την περίοδο 2012 – 2014 ολοκλήρωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» την πρακτική της άσκηση στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών της σπουδών παρέχοντας ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εφήβους και ενήλικες.

Παράλληλα, την χρονική περίοδο 2014-2015 παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες ανεξάρτητα αλλά και στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικών φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ κλπ) που εμπεριείχαν υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Την περίοδο 2016-2018 αποτέλεσε ερευνητικό συνεργάτη του τμήματος Ειδικής Αγωγής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PATHWAYS.

Στη συνέχεια η ερευνητική της δραστηριότητα συνεχίστηκε με τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα EDGE σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από το 2006 έως σήμερα έχει υπάρξει εκπαιδεύτρια σε διάφορες εκπαιδευτικές δομές όπως ΙΕΚ & ΚΔΒΜ, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων ως εκπαιδευόμενη αλλά και ως εισηγήτρια.

Είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου για όλη την επικράτεια από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 1251/2007 ενώ επιπρόσθετα είναι ενταγμένη στα παρακάτω μητρώα:

 • Στέλεχος Σ.Υ.Υ. (Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Ενταγμένη στο Μητρώο Συμβούλων και το Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων (ΜΕΣΙΝΕ) του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
 • Ενταγμένη σε Μητρώο Συμβούλων της ΕΣΕΕ.
 • Ενταγμένη σε Μητρώο Συμβούλων της ΕΕΔΕ.
 • Ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ.
 • Τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.)

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 • Ρόκα Όλγα, Βλάχου Αναστασία, Βασιλού Ευδοκία (2018). Εργασία και Προβλήματα Ψυχικής Υγείας: Αποτελεσματικές στρατηγικές επαν-ένταξης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην εργασία. Εργασία παρουσιασμένη στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ΕΛ.Ψ.Ε., Νοέμβριος, Βόλος.
 • Βλάχου Αναστασία, Σταυρούση Παναγιώτα, Ρόκα Όλγα, Βασιλού Ευδοκία (2017). Η αύξηση των χρόνιων παθήσεων στην Ευρώπη και οι δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος PATHWAYS στον τομέα της επαγγελματικής (επαν)ένταξης. Αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιασμένη στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, ΕΛ.Ψ.Ε., Μάιος, Θεσσαλονίκη.
 • Βασιλού, Ε. & Κλεφτάρας, Γ. (2016). Πνευματικότητα και χαρακτηριστικά προσωπικότητας: Οι διαφορές ανάμεσα σε ένα δείγμα μοναχών και ένα δείγμα γενικού πληθυσμού. Εργασία παρουσιασμένη στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ΕΛ.Ψ.Ε., Νοέμβριος, Αθήνα.
 • Βλάχου Αναστασία, Ρόκα Όλγα, Βασιλού Ευδοκία (2016). PATHWAYS Project (Συμμετοχή σε Υγιή Εργασιακά Πλαίσια και Ενταξιακές Στρατηγικές στον Τομέα της Εργασίας): Χαρτογράφηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών για την προώθηση της επαγγελματικής (επαν)ένταξης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας. Αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιασμένη στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ΕΛ.Ψ.Ε., Νοέμβριος, Αθήνα. (Η ανακοίνωση [Poster] διακρίθηκε λαμβάνοντας το 1ο βραβείο).
 • Βασιλού, Ε. & Κλεφτάρας, Γ. (2014). Μοναξιά και κατάθλιψη σε μοναχούς, μοναχές και ανέργους: Πνευματικότητα και παράγοντες προσωπικότητας. Εργασία παρουσιασμένη στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ΕΛ.Ψ.Ε., Νοέμβριος, Πάτρα.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις:

 • Vlachou, A., Stavroussi, P., Roka, O., Vasilou, E., Papadimitriou, D., Scaratti, C., … & Tobiasz-Adamczyk, B. (2018). Policy Guidelines for Effective Inclusion and Reintegration of People with Chronic Diseases in the Workplace: National and European Perspectives. International journal of environmental research and public health, 15(3), 493.
 • Esteban, E., Coenen, M., Ito, E., Gruber, S., Scaratti, C., Leonardi, M., Roka, O., Vasilou, E., . . . Sabariego, C. (2018). Views and Experiences of Persons with Chronic Diseases about Strategies that Aim to Integrate and Re-Integrate Them into Work: A Systematic Review of Qualitative Studies. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5), 1022.
 • Αναστασία Βλάχου, Παναγιώτα Σταυρούση, Ευδοκία Βασιλού (2017). Οι διαθέσιμες στρατηγικές προώθησης της επαγγελματικής (επαν)ένταξης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμ. 17, Αρ. 68, 36-79.
 • Kleftaras G. & Vasilou E. (2016). Spirituality and the psychological impacts of unemployment: loneliness, depressive symptomatology and the five factor model. European Journal of counseling psychology, 5(1), 62-77.